Waarom speltherapie?

Spel is de taal van het kind. Spel is noodzakelijk voor een kind om de wereld te ontdekken, vaardigheden eigen te maken, gevoelens en gedachten te uiten en verwerken, gebeurtenissen een plek te geven, inzicht te krijgen en de eigen identiteit te ontwikkelen. Het doel van de therapie is het kind te helpen zijn of haar belevingswereld te verruimen. Zodat het kind weer blij en vol zelfvertrouwen in het leven staat. Zo kan een kind zich verder ontplooien en groeien in zijn of haar ontwikkeling. Doordat ik als therapeut samen met het kind speel, wordt de groei vanuit het kind zelf gestimuleerd. Kinderen krijgen de mogelijkheid ervaringen uit te spelen en nieuwe ervaringen op te doen. Zo krijgt het kind weer greep op zijn of haar eigen wereld.