Werkwijze

Bij Vogel&Vis wordt er gestart met een kennismakingsgesprek met ouder(s)/verzorger(s). Zo kan er besproken worden wat de hulpvraag is en of de geboden begeleiding passend is. De eerste weken van de begeleiding zal erop gericht zijn om te observeren en contact te leggen met uw kind. Ik vind het belangrijk dat er een klik is, omdat vertrouwen en je veilig voelen de basis vormen voor de begeleiding.  Aan de hand van de observatie wordt een persoonlijk zorgplan opgesteld waarin mijn bevindingen en de leerdoelen beschreven worden. In overleg met ouder(s)/verzorger(s) worden de leerdoelen regelmatig geëvalueerd en bijgesteld waar nodig. Tijdens de begeleiding is er aandacht voor, en eventuele samenwerking met, de omgeving van het kind. Zoals thuis, de school, de sportclub en eventuele andere hulpverleners.

Sommige kinderen hebben baat bij individuele begeleiding, andere kinderen hebben juist begeleiding in kleine groepjes nodig om aan hun vaardigheden te kunnen werken. Er zal gekeken worden wat passend is voor het kind.

 

vogel en vis speltherapie