Samen met ouders

Ouder(s)/verzorger(s) zijn van wezenlijk belang bij het therapeutisch proces. Voortgangsgesprekken met de ouder(s)/verzorger(s) van het kind vormen dan ook een vast onderdeel van de therapie. In deze gesprekken wordt nagegaan hoe de ontwikkeling van het kind in de therapie verloopt. Tevens is het van belang dat de aanpak van het kind thuis, op school en in de therapie op elkaar wordt afgestemd.