Begeleiding WMO

Jongeren vanaf 18 jaar vallen doorgaans onder de WMO. Hieraan is een eigen bijdrage verbonden. De WMO-begeleiding vindt plaats in de thuissituatie en waar nodig op locatie. Samen met de cliënt en belangrijke derden wordt een zorgplan opgesteld. Cliënt staat centraal en is regiehouder van zijn of haar eigen proces. Hij/zij heeft dus een grote rol in de uitvoering van het zorgplan. De doelen kunnen uiteenlopend zijn van karakter; de rode draad is het stimuleren van de zelfredzaamheid.